A controlling elsődleges feladata, hogy az üzlet által megkívánt időszakonként a tényleges vagyoni, pénzügyi- és jövedelmi helyzetről. Például az angolszász kiadóknál heti periódusonként P&L riportot készítenek ami nyilván főleg a költségeknél jelentős kalkulációs munkát igényel. Hagyományosan vagy a könyvelőirodáknál egy havi beszámolóhoz csak a következő hónap 20-dika után lehet információt szerezni, ami már jelentős késést idéz elő a pénzügyi helyzet megismeréséhez. A megoldás a controlling és a számvitel összehangolt egymást informáló munkájában rejlik. Technikailag az üzleti folyamatok figyelemmel kísérése mellett aktív vagy passzív elhatárolásokkal kell dolgozni, hogy a számviteli riportok amelyek így akár a tárgyhót követő hónap akár első napjaiban elkészüljenek és tényadatként szolgáljanak az adott időszakról.